Photo Story: เลือกด้วยความหวัง อย่าเลือกด้วยความกลัว ปราศรัยใหญ่ก้าวไกล พร้อมข้อความสุดท้าย ‘ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน’

  • Year: 2023
  • Project: Photo Story: เลือกด้วยความหวัง อย่าเลือกด้วยความกลัว ปราศรัยใหญ่ก้าวไกล พร้อมข้อความสุดท้าย ‘ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน’
  • Business Unit: Publisher
บรรยากาศงานปราศรัยใหญ่ของพรรคก้าวไกลในช่วงค่ำวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นเหมือนการตอกย้ำครั้งสุดท้ายว่า ปรากฏการณ์ของด้อมส้มนั้นไม่ได้ทรงพลังแค่ในโลกออนไลน์ แต่โลกออฟไลน์ด้อมนี้ก็ไม่แพ้ใครเช่นกัน
และเรียกได้ว่าเป็นการปราศรัยใหญ่ที่รวมตัวตึงพรรคก้าวไกลไว้ได้อย่างครบถ้วน กับการเปิดเวทีด้วย พรรณิการ์ วานิช ผู้ช่วยหาเสียง ก่อนจะตามด้วย อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส. พรรคก้าวไกล ที่ขึ้นประกาศอำลาบทบาทผู้แทนราษฎร และการขึ้นเวทีเป็นครั้งสุดท้าย รวมถึง ปิยบุตร แสงกนกกุล, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ศิริกัญญา ตันสกุล, ชัยธวัช ตุลาธน และไฮไลต์สุดท้ายที่หลายคนเฝ้ารอก็คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
พิธาประกาศบนเวทีว่า เวลาของพวกเรามาถึงแล้ว เขาเองก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป พร้อมฟังความคิดจากคนที่เห็นต่าง และสุดท้ายเป็นการเน้นย้ำ ให้เลือกด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัว ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน และ ‘มีเรา ไม่มีลุง’
ภาพ: Station 1-1