มัวแต่จะหาว่าอะไรคือไทยแท้ จนหลงทาง! | #โคตรไทย EP 5

  • Year: 2022
  • Project: มัวแต่จะหาว่าอะไรคือไทยแท้ จนหลงทาง! | #โคตรไทย EP 5
  • Client: Thai PBS
  • Business Unit: Content
  • Director: Bank

#โคตรไทย

คลิปนี้มัดรวมทุก EP. ที่สะท้อนความ โคตรไทย จากที่มาที่ไปในอดีตที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ตั้งแต่ คนไทยมาจากไหน ไปจนถึงมิติทาง พื้นที่ เชื้อชาติ ภาษา และงานสถาปัตยกรรม

#CodeThai #โคตรไทย #ThaiPBS #ประวัติศาสตร์ไทย #ความเป็นไทย #ไทยแท้ #BrandThink #พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า #CreateaBetterTomorrow