“บ้านน้ำเกี๋ยน” จากชุมชนที่เกือบล่มสลาย แต่ยืนหยัดได้ด้วยชีววิถี

  • Year: 2020
  • Project: “บ้านน้ำเกี๋ยน” จากชุมชนที่เกือบล่มสลาย แต่ยืนหยัดได้ด้วยชีววิถี
  • Client: BAAC
  • Business Unit: Brand Partnership

“การรวมกลุ่มกันพัฒนา เป็นเรื่องที่ทำให้คนรักกันมากขึ้น” . ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยนเคยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด ตัดไม้ทำลายป่า ความไม่ร่วมมือกันและต่างคนต่างอยู่ของชุมชนนำมาสู่ปัญหามากมาย เพื่อการดูแลรักษาทั้งชุมชนและป่าไม้ไปพร้อม ๆ กันทำให้ชาวบ้านต้องหันหน้าเข้าหากันและจับมือกันเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาดั้งเดิมของบ้านน้ำเกี๋ยน . จาก 1 ใบ ไม้พาย 1 อันในมือของชาวบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ชีววิถี ที่เริ่มจากเงินทุนของชาวบ้านในชุมชนร่วมกันลงขัน ไม่ใช่แค่เพื่อธุรกิจ แต่ยังเข้ามาช่วยชุมชนให้รักกันมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น และด้วยการสนับสนุนของธนาคาร ธ.ก.ส. ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องธุรกิจจากการขายสมุนไพรสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พวกเขาเริ่มต้นอย่างไรตามไปดูได้ในคลิปนี้