ให้แก้มน้องนางสุขภาพดี…มะเขือเทศราชินีแม่ฉุย

  • Year: 2020
  • Project: ให้แก้มน้องนางสุขภาพดี…มะเขือเทศราชินีแม่ฉุย
  • Client: BAAC
  • Business Unit: Brand Partnership

“คนเดียวผมว่าไปไม่ได้ จุดแข็งคือเรามีเพื่อน…” . สวนมะเขือเทศราชินีคงไม่สามารถสวยงามได้ด้วยมะเขือเทศฉ่ำ ๆ แค่ลูกเดียว เช่นเดียวกับธุรกิจการเกษตรที่ยังยืนก็คงไม่ได้เกิดจากคนแค่คนเดียว แต่เกิดจากการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นของเกษตรกรตำบลดอนตูม กว่า 40 ครัวเรือนที่จับมือกันปลูก จำหน่าย และแปรรูป มะเขือเทศราชินี แม่ฉุย จนสามารถวางขายตั้งแต่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงต่างประเทศได้ในปัจจุบัน . ด้วยความรู้แบบดั้งเดิมผสมผสานกับแนวคิดเรื่องตลาดนำการผลิตที่ธนาคาร ธกส. ให้การสนับสนุน ชุมชนจึงสามารถจับมือกันพัฒนาไปด้วยกัน พร้อม ๆ กัน ตามไปดูความสำเร็จและความสุขของพวกเขากับมะเขือเทศแก้มแดง ๆ ได้ในคลิปนี้เลย

#BAAC #แม่ฉุย #BrandThink