แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี…จริงหรือ?

  • Year: 2018
  • Project: แยกขยะไปทำไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกันอยู่ดี…จริงหรือ?
  • Client: Pepsi
  • Business Unit: Publisher