“บ้านน้ำเกี๋ยน” จากชุมชนที่เกือบล่มสลาย แต่ยืนหยัดได้ด้วยชีววิถี

  • Year: 2020
  • Project: “บ้านน้ำเกี๋ยน” จากชุมชนที่เกือบล่มสลาย แต่ยืนหยัดได้ด้วยชีววิถี
  • Client: BAAC
  • Business Unit: Content
  • Director: Bank