Career

Sales

We are looking for Sales

Candidate Qualifications

 • วางแผนการขายและปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
 • สร้างโอกาสในการหาลูกค้าใหม่และบริหารฐานลูกค้าเดิม
 • อำนวยความสะดวกลูกค้า ประสานกับทีมงาน เพื่อนำส่งงานของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานเอเจนซี หรือสายงาน Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักด้านการทำงานสายเอเจนซี ชอบความท้าทายแปลกใหม่อยู่เสมอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ และเก่งเรื่องการจัดการเวลาและความสัมพันธ์
Apply This Position

Business Development

We are looking for Business Development

Candidate Qualifications

 • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างโอกาสในการขาย
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สนับสนุน พัฒนา กำหนดทิศทางของทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด และการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
Apply This Position

Media Planner

We are looking for Media Planner

Candidate Qualifications

 • วางกลยุทธ์การสื่อสารทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว
 • วางกลยุทธ์ในการซื้อโฆษณาช่องทางโซเชียลมีเดียเเละรายงานความเคลื่อนไหวทั้งภายในองค์กรเเละงานลูกค้าได้
 • จัดทำ Report และอธิบายให้ทางทีม และลูกค้าเห็นภาพได้
 • วิเคราะห์ทิศทางการสื่อสารจากข้อมูลหลังบ้านและข้อมูลอื่นๆ
 • ดูเเลช่องทางการสื่อสารของเครือ BrandThink ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page, YouTube, Instagram, TikTok เเละ Twitter
 • จบปริญญาตรี สาขาโฆษณา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางเเผนเเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สื่อสารภายในเเละภายนอกทีมได้ดี
 • มีความสามารถและความเข้าใจด้าน Digital Marketing เเละ Social Media เป็นอย่างดี
Apply This Position

Senior Producer

We are looking for Senior Producer

Candidate Qualifications

 • ควบคุมและดูแลการผลิตผลงานด้าน Production ตั้งแต่ Pre ถึง Post 
 • บริหารการทำงานของทีมเพื่อให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย
 • บริหารงบประมาณในการทำงาน
 • สร้างกลยุทธ์และเสาะหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับทีม เพื่อทำให้ Platform เติบโต
 • มีประสบการณ์การทำงาน Production  3 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม 
 • มีใจรักด้านการทำงานสายเอเจนซี ชอบความท้าทายใหม่อยู่เสมอ
 • มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะการจัดการทีมงาน งบประมาณ และเวลา

 

Apply This Position

Director of Photography

We are looking for Director of Photography

Candidate Qualifications

 • รับผิดชอบ Project ต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมงานก่อนลงมือทำจนกระทั่งงานสำเร็จ 
 • สร้างสรรค์ การถ่าย VDO Content  เพื่อสื่อสารผ่าน Platform Digital ต่างๆ ใน Social Media และ Websites
 • จัดองค์ประกอบของภาพที่หลากหลายให้เหมาะสมกับงาน และ Brief ของลูกค้า
 • ร่วมเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Production 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้งาน และดูแลอุปกรณ์ถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน Production
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติและมุมมองในการทำงานที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
Apply This Position

Strategic Planner

We are looking for Strategic Planner

Candidate Qualifications

 • มีความเข้าใจ และสามารถวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร และการวางแผนสื่อเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ Campaign ได้เป็นอย่างดี
 • จัดวางกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เข้ากับทิศทางของบริษัท และตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการสื่อสารด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Advertising / Media agency อย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Apply This Position