Sauce เรื่องราวกินได้: Life in a Lunchbox EP.3 ‘หมูก้อนทอด’ ความสุขที่เรียบง่าย และประสบการณ์ชีวิต ผ่านอาหารนานาชาติของ ‘จี๋’ สุทธิรักษ์

  • Year: 2022
  • Project: Sauce เรื่องราวกินได้: Life in a Lunchbox EP.3 ‘หมูก้อนทอด’ ความสุขที่เรียบง่าย และประสบการณ์ชีวิต ผ่านอาหารนานาชาติของ ‘จี๋’ สุทธิรักษ์
  • Business Unit: Publisher

ฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแพสชั่นที่มีต่ออาหารของ ‘จี๋’ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร นักแสดงหนุ่มที่ผ่านมาแล้วทั้งผลงานมิวสิกวิดีโอ ละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ แต่น้อยคนจะรู้ว่าดวงตาเขาจะเป็นประกายวิบวับ น้ำเสียงของเขาจะฟังออกรสมากขึ้นเมื่อได้เล่าถึงเรื่องราวเบื้องหลังของอาหารแต่ละเมนูที่ไปเจอมา วันนี้ ‘ซอม Sauce’ ชวนเขามาเปิดกล่องข้าวกับมื้อกลางวันใน Life in a Lunchbox EP.3