ด้วยรักและปรัชญา SS3 EP. 3 | เราควรเป็นคนที่ใช้ เหตุผล หรือ อารมณ์ มากกว่ากัน

  • Year: 2023
  • Project: ด้วยรักและปรัชญา SS3 EP. 3 | เราควรเป็นคนที่ใช้ เหตุผล หรือ อารมณ์ มากกว่ากัน
  • Business Unit: Publisher

‘เหตุผล’ กับ ‘อารมณ์’ เมื่ออยู่คู่กัน อารมณ์ มักกลายเป็นตัวร้าย เป็นบุคลิกภาพของความเป็นเด็ก ในขณะที่ เหตุผล กลับถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ คำถามคือเป็นแบบนั้นจริงๆ หรือเปล่า? ด้วยรักและปรัชญา SS2 EP3 เลยมาถกเพื่อหาคำตอบกันว่า เราควรเป็นคนที่ใช้ เหตุผล หรือ อารมณ์ มากกว่ากัน ติดตามฟังพร้อมกันที่