Photo Story: ‘New’ Chinatown in Bangkok – ห้วยขวางในวันที่เต็มไปด้วย ‘ทุนจีน’

  • Year: 2022
  • Project: Photo Story: ‘New’ Chinatown in Bangkok – ห้วยขวางในวันที่เต็มไปด้วย ‘ทุนจีน’
  • Business Unit: Publisher
ถ้าดูเผินๆ ‘ย่านห้วยขวาง’ ในยุคนี้ให้บรรยากาศเหมือนกำลังอยู่ในจีน เพราะมีเสียงพูดคุยเป็นภาษาจีนดังมาให้ได้ยินประปราย มีป้ายต่างๆ สองข้างทางเป็นภาษาจีน และสินค้าแปะฉลากจีนให้เห็นทั่วไป
แต่ที่นี่ก็ต่างจาก ‘เยาวราช’ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Chinatown อันเก่าแก่คู่เมืองกรุงมาแต่เดิม
เพราะกรณีของเยาวราชคือชุมชนของลูกหลานชาวจีนที่ตั้งรกรากอยู่ในไทยมานานหลายรุ่น แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นจีนเอาไว้ ต่างจากย่านห้วยขวาง-รัชดาที่คลาคล่ำไปด้วย ‘ทุนจีน’ ที่มาเปิดกิจการและว่าจ้างพนักงานเชื้อสายจีนจำนวนมาก ทั้งยังเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยตอนที่นักท่องเที่ยวจีนยังเดินทางมาไทยกันแบบอุ่นหนาฝาคั่งช่วงก่อนโควิด
และถ้าบรรยากาศนี้ยังให้ความรู้สึก ‘นานาชาติ’ ไม่พอ การบูชาขอพร ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ตามความเชื่อศาสนาฮินดูซึ่งได้รับความนิยมในย่านนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่ดึงดูดทั้งคนไทย คนจีน คนต่างชาติอื่นๆ ให้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
บางคนอาจมองว่า นี่คือสีสันของการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมและการหลอมรวมกันของประชากรบนโลกยุคใหม่ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ-ช่วยกระจายรายได้ แต่บางคนที่ติดตามข่าว ‘ทุนจีนสีเทา’ ก็อาจจะเกรงว่านี่เป็นการบุกรุกคืบคลานเข้ามายึดครองอย่างเงียบๆ โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติ แต่คนในพื้นที่ดั้งเดิมอาจลงเอยที่การเป็นคนมีอำนาจต่อรอง ‘น้อยที่สุด’ ไปจนได้
แต่ไม่ว่าใครจะมองอย่างไร ชีวิตที่ขับเคลื่อนย่านไชน่าทาวน์แห่งใหม่ก็ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายปีแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะหายไปในเร็ววันนี้ด้วย
ภาพ: Station 1-1
เรื่อง: T3D