ครบ 2 ปี ‘รัฐประหารเมียนมา’ ประชาชนยังไม่ยอมแพ้

  • Project: ครบ 2 ปี ‘รัฐประหารเมียนมา’ ประชาชนยังไม่ยอมแพ้
  • Business Unit: Publisher

ชาวเมียนมาในประเทศไทยรวมตัวกันหน้าสถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 2 ปี การรัฐประหารล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งในเมียนมาพอดี 

ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทหารยึดอำนาจ ยังคงย้ำข้อเรียกร้องเดิม คือ เมียนมาต้องกลับคืนสู่วิถีประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด และกองทัพเมียนมาจะต้องยุติการจับกุม ปราบปราม และสังหารผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนใช้แนวทางสันติวิธี

เพราะช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนประเมินว่า พลเรือนเมียนมาประมาณ 3,000 คน ถูกสังหารจากการใช้กำลังอาวุธสลายการชุมนุมของฝ่ายรัฐ และกว่า 1.5 ล้านคน ต้องพลัดถิ่นฐานในประเทศ ขณะที่อีก 13,000 คน ถูกควบคุมตัวในสภาพที่ไร้มนุษยธรรม 

เสียงของชาวเมียนมาพลัดถิ่นอาจดังไปไม่ถึงรัฐบาลเผด็จการ แต่พวกเขายังคงหวังว่า นานาประเทศซึ่งตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน จะช่วยกันส่งเสียงกดดันให้ผู้มีอำนาจในเมียนมายุติการนองเลือดเสียที