“Light & Learn” บ้านปู เน็กซ์ เดินทางสร้างแสงสว่างเพื่อการเรียนรู้ ตลอด 5 ปี ติดโซลาร์ให้ 73 โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า

  • Year: 2023
  • Project: “Light & Learn” บ้านปู เน็กซ์ เดินทางสร้างแสงสว่างเพื่อการเรียนรู้ ตลอด 5 ปี ติดโซลาร์ให้ 73 โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า
  • Client: Banpu Next
  • Business Unit: Publisher

รากฐานสำคัญของประเทศชาติคือ “เด็ก” และรากฐานที่ดีของเด็ก ๆ ก็คือ “การศึกษา” แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้มีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนี้ก็คือ การไม่มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนการสอน

และเพื่อไม่ให้ “ความห่างไกลและขาดแคลน” เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ บ้านปู เน็กซ์ จึงจัด “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” ขึ้น โดยบทความนี้จะพาทุกคนเดินทางไปดูจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ ของโครงการดี ๆ โครงการนี้

บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และมีความมุ่งมั่นที่จะมอบ “สิ่งที่ดีกว่า” หรือ “Betterment for All” ให้ทุกคน จึงนำความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพลังงานสะอาดไปช่วยเติมเต็มโอกาส พร้อมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ผ่าน “โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” ด้วยแนวคิดที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

ภารกิจหลักของโครงการนี้คือ การนำ “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” หรือระบบโซลาร์ พร้อมแบตเตอรี่ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ เริ่มออกเดินทางมอบแสงสว่างสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ปี 2560 และดำเนินต่อเนื่องจนปัจจุบันครบรอบโครงการปีที่ 5 แล้ว

ในแต่ละปี ทีมงานบ้านปู เน็กซ์ จะออกเดินทางสำรวจโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงเรียนบนดอยสูงและโรงเรียนแถบชายแดน เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาและความต้องการไฟฟ้าของโรงเรียนเหล่านี้

หลังจากนั้น ทีมวิศวกรจากบ้านปู เน็กซ์จะออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานให้เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน จากนั้นจึงติดตั้งระบบโซลาร์และแบตเตอรี่ พร้อมสอนเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาแผงโซลาร์ที่เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้พวกเขาได้มีไฟฟ้าใช้ไปนาน ๆ นอกจากนี้ ยังติดตั้งจานดาวเทียมและโทรทัศน์ เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาทางไกล รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น

ตลอด 5 ปีของโครงการ Light & Learn บ้านปู เน็กซ์ นำระบบโซลาร์ไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 73 แห่ง รวมกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 73,000 วัตต์ สามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็ก ๆ กว่า 2,400 คน ที่สำคัญแสงสว่างจากพลังงานโซลาร์สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งคุณครูและเด็ก ๆ ถึง 5 ด้าน ได้แก่

  1. การเรียนรู้ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเหล่านี้ เป็นชาวไทยภูเขา ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ เมื่อมีไฟฟ้าจะช่วยยกระดับการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่นอกตำราเรียน ฝึกการเรียนรู้จากสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวและมีเสียง ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
  2. การสอน สนับสนุนให้คุณครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และทันต่อโลกยุคใหม่
  3. คุณภาพชีวิต ช่วยให้เด็ก ๆ และคุณครูสามารถใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนการสอน
  4. สิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 100% และเรียนรู้การผลิตไฟฟ้า การดูแลรักษา ถือเป็นการปลูกฝังเรื่องพลังงานสะอาดผ่านประสบการณ์จริง
  5. จิตใจ เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้ม และความฝันให้เด็ก ๆ จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนที่สนุกสนาน สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่

ในโอกาสครบรอบปีที่ 5 ของโครงการ บ้านปู เน็กซ์ เดินทางไปติดตั้งระบบโซลาร์และแบตเตอรี่ให้กับ 5 โรงเรียนบนดอยในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมชวนครูอาสาบนดอยสูงจากเพจ Niewnang On The Mountain รวมถึงพนักงานจิตอาสาของบริษัทไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าไปติดตั้ง ซึ่งก็คือ “ศศช.บ้านโป๊ะพอคี” ศูนย์การเรียนเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่มีเด็ก ๆ ชาวไทยภูเขาเรียนอยู่ราว 20 คน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สอนทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ทำหน้ากากพรางตัวจากวัสดุธรรมชาติให้เป็นหน้ากากในสไตล์ตัวเอง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เล่านิทานพลังงานโซลาร์ให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

เด็ก ๆ ที่โรงเรียน ศศช.บ้านโป๊ะพอคี บอกว่า “ดีใจที่มีไฟฟ้าใช้ในการเรียนหนังสือ ต่อไปพวกเขาจะได้ฝึกพูดภาษาไทยจากการดูวิดีโอต่าง ๆ ดูหนัง และร้องเพลงได้อย่างเต็มที่”

ปัจจุบันยังมีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอีกหลายแห่งที่ยังขาดแคลนไฟฟ้า ดังนั้น บ้านปู เน็กซ์ จะเดินหน้าสานต่อเส้นทางการมอบแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ เข้าถึงการศึกษาได้ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด และสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพ และรู้คุณค่าของพลังงานสะอาด พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้สังคมต่อไป

 

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #บ้านปูเน็กซ์โซลาร์ #โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ #LightandLearnปีที่5