Gaslighting คืออะไร ทำไมคนเราถึงไม่ยอมออกมาจาก Toxic Relationship กันสักที | ด้วยรัก และปรัชญา: EP.2

  • Year: 2022
  • Project: Gaslighting คืออะไร ทำไมคนเราถึงไม่ยอมออกมาจาก Toxic Relationship กันสักที | ด้วยรัก และปรัชญา: EP.2
  • Business Unit: Publisher

เขาว่ากันว่า “ความรักเป็นสิ่งสวยงาม” แต่ในชีวิตจริงความสวยงามนั้นกลับเต็มไปด้วยบาดแผล จากความสัมพันธ์อันคุ้นหูที่เรียกว่า Toxic Relationship ‘ด้วยรัก และปรัชญา EP.2’ จึงชวนผู้ฟังไปทำความเข้าใจมิติของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษซึ่งผูกโยงกับพฤติกรรม Gaslighting เพื่อสำรวจว่าความรัก ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นมิตร หรือเป็นพิษต่อตัวเองอยู่หรือเปล่า

#MOODY #ด้วยรักและปรัชญา #gaslighting