สร้างสีสันให้ชุมชนสดใส ไปกับ Colorful ผดุงกรุงเกษม

  • Project: สร้างสีสันให้ชุมชนสดใส ไปกับ Colorful ผดุงกรุงเกษม
  • Business Unit: Publisher

เมื่อตัวอาคารเก่า ตึกแถว ‘ย่านโบ๊เบ๊’ คลองผดุงกรุงเกษม หนึ่งในพื้นที่ที่มีความเก่าแก่และมีคลองสำคัญของกรุงเทพฯ ถูกเติมแต่งผ่านการทาสีไทยโทน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูภูมิทัศน์ให้กลับมามีสีสันที่สดใส สวยงามเหมือนใหม่ และยังคงรักษาเสน่ห์ของชุมชนเก่าไว้ได้

ภายใต้กิจกรรม ‘Colorful ผดุงกรุงเกษม’ โครงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ของกรุงเทพฯ นำโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่คาดหวังให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสสีสันบนพื้นที่สาธารณะริมคลอง ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศไปพร้อมกัน

ภาพ: เธียรสิน สุวรรณรังสิกุล