ไข่ดาวของไทย อาจไม่เหมือนชาติใดในโลก | Localry Podcast: EP.2

  • Year: 2022
  • Project: ไข่ดาวของไทย อาจไม่เหมือนชาติใดในโลก | Localry Podcast: EP.2
  • Business Unit: Publisher

‘ไข่’ เป็นวัตถุดิบที่มีทุกบ้าน ทุกพื้นที่บนโลก ขนาดที่ว่าหลายบ้านขาดไข่ไม่ได้เลยทีเดียว เพราะเวลานึกอะไรไม่ออกเมนูไข่เป็นสิ่งที่ง่ายสุดแล้วต่อการหยิบมันขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง และเมนูยอดนิยมที่นำไข่ไป ‘ทอด’ ที่เรียกว่า ‘ไข่ดาว’ แต่ไข่ดาวในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะไข่ดาวแบบไทย ‘หน่อไม้’ – ฆฤณ ถนอมกิตติ จึงพาคุณย้อนเวลาหาวัฒนธรรมความเป็นมาของไข่ดาวใน Localry EP.2
#LocalryPodcast #podcast #ไข่ดาว