เพื่อนคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร

  • Year: 2023
  • Project: เพื่อนคู่คิดธุรกิจร้านอาหาร
  • Client: WP Energy
  • Business Unit: Brand Partnership

สื่อสาร รูปแบบ O2O Communication เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ WP ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจัดเสนองานสัมมนา ออกแบบดีไซน์ Sequence ต่างๆ ภายในงาน ติดต่อวิทยากรมาสอน บรรยาย ผลิต VDO  สัมภาษณ์ร้านค้าที่ประสบปัญหา อยากให้ WP ช่วยเหลือยังไงบ้าง

OBJECTIVE

การสร้าง Community เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาต่อยอดให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ

EXPERIENCE

Solution Team:  Strategy + Event + Media