เดอม้ง ธุรกิจชุมชนบนดอย สร้างคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

  • Year: 2020
  • Project: เดอม้ง ธุรกิจชุมชนบนดอย สร้างคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
  • Client: BAAC
  • Business Unit: Brand Partnership

กาแฟสัญชาติม้ง ฟื้นชีวิตผืนป่าน่าน จากจำเลยของสังคม สู่การสร้างแบรนด์กาแฟที่เชื่อมชุมชนกับผืนป่า “เดอม้ง” แบรนด์กาแฟสัญชาติม้งที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากกาแฟเป็นพืชใต้ร่มไม้ที่อยู่ร่วมกันได้ดีกับผืนป่า ทั้งยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งอากาศ ดิน ความสูง ปัจจุบันการปลูกกาแฟไร้สารเคมีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชุมชนชาวม้งที่ทุกคนร่วมมือกัน ช่วยเหลือและกัน ด้วยความต้องการสนับสนุนชุมชนของธนาคาร ธ.ก.ส. จึงเข้ามาช่วยแบรนด์ เดอม้ง ทั้งเรื่องการบริหาร และเทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนทั้งกับคนและกับป่าเมืองน่าน ชุมชนพัฒนาแบรนด์อย่างไร มีเป้าหมายยังไงตามไปชมได้ในคลิปนี้

#BrandThinkAds #BAAC #Coffee