ส่อง 8 รางวัลที่ WP Energy ได้รับ ตอกย้ำความใส่ใจผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน

  • Year: 2021
  • Project: ส่อง 8 รางวัลที่ WP Energy ได้รับ ตอกย้ำความใส่ใจผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน
  • Client: WP Energy
  • Business Unit: Brand Partnership

พลังงานเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอ

เพราะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราใช้พลังงานจากธรรมชาติเพื่อเติมเต็มชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟในห้องครัว แสงสว่าง การคมนาคมขนส่ง และการเติบโตของภาพอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งนั้น แต่ในปัจจุบันคนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้พลังงานสะอาดที่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนแล้ว ยังไม่ทำร้ายโลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดที่ยืนอยู่ข้างคนไทยมานานกว่า 42 ปี อย่าง เวิลด์แก๊ส โดย WP Energy เข้าใจความสำคัญของพลังงานสะอาด และการเติมเต็มชีวิตผู้คน จึงคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากลมาโดยตลอด

ความใส่ใจของ WP Energy ทำให้แบรนด์เวิลด์แก๊สได้รับทั้งความไว้วางใจจากลูกค้า และยังได้รับรางวัลมากมายที่รับรองการให้บริการพลังงานอย่างยั่งยืน รางวัลเหล่านั้นคืออะไรบ้าง มาดูกัน

ปี 2018

“Most Sustainable LPG Supplying Company- 2018” จาก International finance

รางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการก๊าซ LPG อย่างยั่งยืนที่สุดประจำปี 2018 จากนิตยสาร International finance ในประเทศอังกฤษ ซึ่งนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ด้านการพัฒนาธุรกิจในตลาดทั่วโลก และรางวัลจาก IFM Awards ได้ทำการคัดสรรและพิจารณาจากภาคธุรกิจทั่วโลก โดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ทำให้รางวัลได้รับการเชื่อถือและไว้ใจจากทั่วโลกมาตลอด

รางวัล “โครงการส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว”

รางวัลที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิตงานในทุกขั้นตอน ดูแลห่วงใยสังคม โดยมีการติดตามและประเมินผลอยู่ตลอด โดยมอบให้กับ WP Energy ที่ได้พัฒนาระบบให้เป็น Green System ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปี 2019

“Best LPG Distributors- 2019” จาก International finance

หลังจากที่ได้รับรางวัล IFM Awards ในปี 2018 ปีถัดมา WP Energy ก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากนิตยสาร International finance สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและพลังงาน โดยครั้งนี้ได้รับรางวัลในสาขา Best LPG Distributors ซึ่งมอบให้กับผู้นำธุรกิจที่จัดการพลังงานปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนคู่ค้าและมีบริการที่ครอบคลุมหลังการขายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

“Asia’ s Most Influential Companies – 2019” จาก ACES Awards

รางวัลระดับโลกจาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) ที่มอบให้กับองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีและใส่ใจรอบด้าน ในความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม แถมยังส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมเสมอ

รางวัลประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 2019

นอกจากเรื่องภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงานก็เป็นเรื่องที่ WP ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้รับรางวัลจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ที่มอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางและความมุ่งมั่นในการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เพื่อลดให้สถิติอุบัติเหตุเหลือ 0 เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้

ปี 2020

“Best Renewable Energy (LPG) Efficient Provider – 2020” จาก Global Banking and Finance Awards

WP Energy ได้รับรางวัลระดับสากลอีกครั้งจาก Global Banking and Finance Awards 2020 จากนิตยสารการเงินชั้นนำของอังกฤษ ซึ่งมอบให้กับผู้ให้บริการพลังงานทดแทนที่ดีที่สุด เป็นการตอกย้ำมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการของ WP Energy ที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้มาตรฐานและกฎระเบียบ เพื่อพัฒนาเป็น ธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนในระดับโลก

“Most Innovative CSR Initiative – 2020” จาก International Finance Awards (IFM Awards)

เป็นอีกครั้งที่ WP Energy ได้รับรางวัลจาก IFM Award เป็นปีที่ 3 จากรางวัลในสาขา ” Most Innovative CSR Initiative ” ให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคมอย่างสมดุล ทั้งประโยชน์ที่ให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนพร้อมทุกด้านอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างผลที่ดี สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายพัฒนาพร้อมกันไปอย่างยั่งยืน

รางวัลประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) 2020

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ WP Energy ได้รับรางวัลจากการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เหลือ 0 ผ่านการป้องกันจากกระบวนการทำงาน การวางแผน การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

จากรางวัลทั้งหมดนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า WP Energy ได้พยายามพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งในการก้าวเป็นที่หนึ่งของผู้ให้บริการพลังงานสะอาด ที่พัฒนาทุกฝ่ายไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน เหมือนกับเพื่อนที่ต้องเดินไปพร้อมๆ กัน

และเวิลด์แก๊ส โดย WP Energy เพื่อนที่อยู่กับพวกเรามาโดยตลอด คอยดูแลกันมานานกว่า 42 ปี และพวกเขาพร้อมจะดูแลเราต่อไป ด้วยความใส่ใจและเชี่ยวชาญ เป็นเหมือน “เพื่อน… พลังที่เคียงข้างกันไม่เคยห่าง”

กับการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย และครบครัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้พลังของการคิดบวก และห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างสูงสุด

หากใครสนใจ สามารถทำความรู้จักเรื่องราว 42 ปีของเวิลด์แก๊ส โดย WP Energy

และ ‘เพื่อน’ คนนี้เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.brandthink.me/campaign/wp-energy-42