สร้างโอกาสการศึกษาผ่านสินค้าใน แคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ จาก กสค. X Sea

  • Year: 2022
  • Project: สร้างโอกาสการศึกษาผ่านสินค้าใน แคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ จาก กสค. X Sea
  • Client: SEA
  • Business Unit: Publisher

ช็อปรับปีใหม่ยังไง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมได้?

เชื่อว่าหลังขึ้นปีใหม่หลายคนยังคงอยู่ในช่วงมองหาของขวัญดีๆ ให้กับทั้งตัวเองและคนรอบข้าง เราอยากชวนมารู้จักกับแคมเปญรับปีใหม่ที่ให้คุณซื้อของขวัญให้กับคนรอบกาย และยังช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมไปพร้อมๆ กัน ในแคมเปญ “ให้โอกาสเป็นของขวัญ” ที่มอบรายได้ทั้งหมดให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค

เพื่อต่อยอดโอกาสให้เป็นของขวัญให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยต่อยอดทักษะอาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หรือ sea ได้สร้างแคมเปญที่นำเอาผลิตภัณฑ์จากตลาดวาดฝัน Equity – Partnership Season 3 จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมโครงการมาจับมือกับ Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (Sea Money) ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าในโครงการได้อย่างทั่วถึง

ในแคมเปญ “ให้โอกาสเป็นของขวัญ” ครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาคที่เข้าตลาดอีคอมเมิร์สเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด โดยมาจากนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ. 10 โรงเรียน และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ 7 โรงเรียน ที่เข้ามาสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดการพัฒนาความถนัดและศักยภาพของนักเรียนร่วมกัน ผ่านการร่วมออกแบบและทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโครงการจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่าโครงการที่เกิดขึ้นเป็นปีที่ 3 นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน และนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับนักเรียนทุนเพื่อต่อยอดทักษะในอนาคตรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษาในเขตเมือง และสถานศึกษาในเขตชนบท ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้พัฒนาจนเกิดกลไกการเรียนรู้และพัฒนาตามความถนัดและศักยภาพของกันและกัน” ดร.ไกรยส กล่าว

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ได้ระบุว่าปัจจุบันตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธุรกิจอีคอมเมิร์สได้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างมากรวมถึงเป็นประตูโอกาสที่สร้างรายได้และอาชีพให้กับผู้คนในอนาคต ดังนั้นการสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับเยาวชนไทยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เทาง Sea เข้ามาสนับสนุนในโครงการ Equity Partnership’s School Network เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน เข้าในเรื่องการสร้างแบรนด์ การตลาด และใช้เครื่องมือต่างๆ ในการผลักดันสินค้าท้องถิ่นเข้าถึงลูกค้าที่กว้างขึ้นในตลาดอีคอมเมิร์ส

โดยปีนี้โครงการจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมพัฒนาสินค้าที่หลากหลายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง จ.เชียงราย และ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งต้นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ ให้กลายเป็นปลอกหมอนปักผ้า โดยได้ทำการถ่ายทอดงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของชาวม้งนำมาประยุกต์กับตัวผลิตภัณฑ์

โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อ.ปง จ.พะเยาและโรงเรียนบางกอกพัฒนา ได้ร่วมกันพัฒนาผ้าปักชาวเมี่ยน “กระเป๋า Mien Made” ซึ่งได้มาจากการผสมผสาน หัตถกรรมปักผ้าของชาวเมี่ยนที่สืบทอดกันมายาวนานมาออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและเน้นความเรียบง่ายจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขณะที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ พัฒนากระเป๋าทรง Bucket Bag ที่สร้างจากเสื่อกก

“TACAYVA” จากโรงเรียนบ้านป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลำพูนและโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ ที่ได้ร่วมกันพัฒนา เสื้อเช ผ้าฝ่ายทอมือของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าเลา มาประยุกต์รูปแบบและลวดลายให้มีความโดดเด่น

“MUD JAI” ผ้าฝ้ายทอมือลายลูกแก้ว 4 ตะกอที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติจากโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ รวมถึงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ได้ร่วมกันพัฒนาผ้าบาติกที่มีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากทะเลอันดามันกลายเป็นลวดลายที่สวยงาม

นอกจากนี้ยังมีสครับสูตรสาหร่ายพวงองุ่น ที่ใช้บำรุงผิวจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ที่เรียงเรียนบ้านบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า ได้ร่วมกันพัฒนา

ดังนั้นแคมเปญ “ให้โอกาสเป็นของขวัญ” ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่การขายผลิตภัณฑ์เพื่อนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อบรรเทาผลปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 เพียงเท่านั้น แต่ส่วนสำคัญคือการสร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างให้เด็กๆ ได้มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า และสร้างสรรค์ร่วมกันโดยมีการดึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นและประยุกต์ให้ทันสมัย รวมถึงได้เรียนรู้ในการสร้างแบรนด์และการทำงานในตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นประตูสำคัญสู่อนาคต

ถ้าหากใครสนใจและกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ดีๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดจำหน่ายแบบพิเศษมีจำนวนจำกัดเพียง) ผลิตภัณฑ์ละ 50 ชิ้นเท่านั้น บนแพลทฟอร์ม Shopee โดยสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://bit.ly/EP3eefxShopee

หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Shopee ได้จากทั้ง Play Store และ Apple Store พร้อมโค้ดส่วนลดเพิ่ม 10 % ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565