สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วยธุรกิจชุมชน

  • Year: 2020
  • Project: สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วยธุรกิจชุมชน
  • Business Unit: Brand Partnership

คนทุกคนอยากมีความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต้องสร้างร่วมกัน . รอยยิ้มของคนในชุมชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนจับมือกัน ร่วมมือกัน สานความฝันต่อความยั่งยืนของชุมชนด้วยธุรกิจ ธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่รักไปด้วยกัน ตั้งแต่ “ก้อง คอฟฟี่” ธุรกิจกาแฟครบวงจรตั้งแต่ปลูกลงดินจนถึงแก้วกาแฟ หรือฟาร์มปลอดสารพิษที่ส่งไปไกลทั่วโลกอย่าง “Fresh from farm” ไปจนถึง “โฮมสเตย์ภู” ที่หยิบยื่นความโดดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้เข้าพัก ธุรกิจเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยคน ๆ เดียวแต่เกิดจากการร่วมมือ ทำให้ทุกคนในชุมชนมีความสุขที่ยั่งยืน และรอยยิ้มกว้าง ๆ ให้แก่กัน . ธ.ก.ส. สร้างความสุขให้ชีวิตด้วยธุรกิจชุมชน