วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ

  • Year: 2022
  • Project: วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
  • Business Unit: Publisher

‘ทางม้าลายที่ประสบความสำเร็จ คือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน’

ปัจจุบันยังมีอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากการไม่รักษากฎระเบียบของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ไม่เข้มงวด ไม่แข็งแรงพอจะที่สร้างระเบียบวินัย และขาดการสร้างจิตสำนึกอันดีแก่ผู้ใช้

อุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายมีสาเหตุมาจากรถวิ่งเร็วไม่หยุดให้คนข้ามถนน คนข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถบ้าง รถจอดทับทางม้าลายบ้าง หรือกระทั่งไม่มีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นสัญญาณแก่ผู้ใช้รถ และผู้ข้ามถนน

มันถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ประเทศไทยจะเจริญขึ้น คนมีชีวิตที่ดีขึ้น เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ เคารพซึ่งกันและกัน เคารพกฎปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัด รวมถึงทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวด ซื่อสัตย์ในการใช้กฎระเบียบ ไม่หาช่องทางทุจริต ควบคู่กันไปทั้งสองฝ่าย

มาร่วมมือกันสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น โดยเริ่มจากการมีความรับผิดชอบในการใช้ถนนกันเถอะ!

ภาพ: กันต์สินี จิรมาศสุนทร

#หมอกระต่าย #ZebraCrossing #BrandThink
#พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
#CreateaBetterTomorrow #Repost