มะเขือตั้งปณิธาน “จะไม่กินแล้วข้าวกองที่ไม่อิ่ม” l Life in a Lunchbox SS2: EP.1

  • Year: 2023
  • Project: มะเขือตั้งปณิธาน “จะไม่กินแล้วข้าวกองที่ไม่อิ่ม” l Life in a Lunchbox SS2: EP.1
  • Business Unit: Publisher

มาแล้ว! Life in a Lunchbox SS2 EP1 ตามไปดูกันว่าเรื่องราวชีวิตในกล่องข้าวของ pagekhongpuean ประกอบด้วยรสชาติอะไร และประสบการณ์ชีวิตใดที่เป็นเสมือนวัตถุดิบ เข้ามาคลุกเคล้าปรุงรสให้มะเขือเป็นสาวแซ่บที่ทั้งสวย และเก่งในทุกวันนี้