“บ้านวังไทร” ชุมชนกรีดยาง ที่มีเงินหมุนเวียน 300 ล้าน ต่อปี

  • Year: 2020
  • Project: “บ้านวังไทร” ชุมชนกรีดยาง ที่มีเงินหมุนเวียน 300 ล้าน ต่อปี
  • Client: BAAC
  • Business Unit: Brand Partnership

“มันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของชาวบ้าน ต่อไปนี้เราก็พึ่งตนเองได้ทั้งสร้างงานสร้างอาชีพ และเราก็เป็นผู้กำหนดราคายางเองได้” “บ้านวังไทร” หมู่บ้านที่หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนยางเป็นหลัก ในวันที่ราคายางผันผวนขึ้นถึงจุดสูงสุด จนมาถึงวันที่ราคาตกต่ำและชาวบ้านมีหนี้นอกระบบ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากสินเชื่อธุรกิจสร้างไทย เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านวังไทรสร้างโรงงานแปรรูปยางที่ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงที่สุด โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป จากวันที่ผู้นำชุมชนบ้านวังไทรตัดสินใจตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากต้นทุนหลักหมื่น สู่หลักล้าน จนถึงตอนนี้ที่มีเงินหมุนเวียนถึง 300 ล้านบาท ด้วยการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. ที่เข้ามาช่วยนำชุมชนไปศึกษาดูงานของหมู่บ้านอื่น ๆ และนำมาพัฒนาให้กับบ้านวังไทรจนสำเร็จอย่างทุกวันนี้ จากจุดเริ่มต้นพวกเขาเริ่มต้นอย่างไรตามไปดูได้ในคลิปนี้