ช้อปอย่างไรให้รักษ์โลก? มาเป็น ‘สายกรีน’ ที่ส่งต่อโลกน่าอยู่ ในแบบฉบับ Green & Sustainable Retail ของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อคนรุ่นต่อไปกัน

 • Year: 2022
 • Project: ช้อปอย่างไรให้รักษ์โลก? มาเป็น ‘สายกรีน’ ที่ส่งต่อโลกน่าอยู่ ในแบบฉบับ Green & Sustainable Retail ของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อคนรุ่นต่อไปกัน
 • Client: Central Retail
 • Business Unit: Publisher

เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังอยากเริ่มต้นเข้าสู่ ‘สายกรีน’ กันมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวัน จึงหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่มากก็น้อย แต่หลายคนที่กำลังเริ่มต้นเข้าเส้นทาง โดยเฉพาะเหล่านักช้อปอาจยังสงสัยว่า แล้วเราจะสามารถซื้อสินค้าพร้อมกับรักษ์โลกด้วยได้ไหม แล้วเราควรทำอย่างไรให้ดีกับโลก วันนี้ขอมากระซิบ ฮาว ทู ช้อป แบบรักษ์โลกร่วมกับ ‘เซ็นทรัล รีเทล’ (Central Retail) กัน

เซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่เพียงแค่ต้องการดำเนินธุรกิจ แต่ยังมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเทรนด์การรักษ์โลกในสังคมสอดคล้องกับแนวทางเซ็นทรัล รีเทล ที่เดินหน้าเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ที่ผสานบริการร้านค้าปลีกควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกๆ มิติ ไม่ใช่เพียงแค่การขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และโครงสร้างของธุรกิจในการใช้พลังงาน ล้วนคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

โดยที่องค์กรยึดแนวทางตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนา BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ ESG (Environment-Social-Governance) ในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยมลภาวะ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงแค่ในธุรกิจและคนในปัจจุบันเท่านั้น แต่เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป 

โดยในทุกๆ มิติของเซ็นทรัล รีเทล ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ซึ่งมีเป้าหมายในระยะยาว ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และมีเป้าหมายระยะสั้นที่จะทำให้เกิดขึ้นภายในปี 2573 คือ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% (Reduce Greenhouse Gases)
 • สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี (Navigate Society Wellbeing)
 • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% (Eco-friendly Packaging)
 • บริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหาร 30% (Waste Management)

จากแนวทางหลักในการเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล ได้พัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงการดำเนินกลยุทธ์ในหลายมิติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักช้อปได้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีขึ้นร่วมกัน โดยที่ผู้บริโภคสามารถมาร่วมช้อปได้แถมยังรักษ์โลกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 1. ช้อปสนุกกับผลิตภัณฑ์ Green Product

ใครที่ไม่อยากสร้างขยะให้กับโลกเพิ่มผ่านการช้อปปิ้ง อาจเริ่มต้นจากการ ‘เลือก’ สินค้าที่ไม่ทำร้ายโลกรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ทางเซ็นทรัล รีเทล ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แคมเปญ Love the earth ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุรีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ หรือทนทานแข็งแรงใช้งานได้ยาวนาน เพื่อลดการสร้าง พลาสติกที่เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง

 1. ช้อปอย่างยั่งยืนที่ Tops Green

ชวนสายกรีนมาช้อปที่ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่เปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง ความยั่งยืน ผ่านการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ และอื่นๆ อีกมากมายให้นักช้อปเลือกสรรแบบไม่ต้องรู้สึกผิดกับโลก โดยร้าน Tops Green เปิดสาขาแรกแล้วที่เชียงใหม่

 1. ช้อปอย่างมีสไตล์ด้วย ‘ขวดเปล่า’

การช้อปสินค้ารีไซเคิลที่พัฒนามาจากโครงการ ‘ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า’ ที่นำขวดพลาสติกประเภท PET กลับใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายเพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะ อีกทั้งการช้อปแต่ละครั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในโครงการอีกด้วย

 1. ช้อปแบบรับผิดชอบ จัดการขยะให้ถูกวิธี

ปัจจัยสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคือเรื่อง ‘ขยะ’ ดังนั้นสำหรับนักช้อปไม่ใช่แค่ต้องช้อปสินค้ารักษ์โลก แต่ก็ควรจัดการขยะให้ถูกวิธีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ โดยภายใต้แนวทาง Green & Sustainable Retail นักช้อปสามารถเข้าร่วมกับโครงการ Journey to Zero ที่รณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมให้ทุกคนเข้าใจขยะประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานต่อ หรือนำมาใช้เป็นวัสดุหมุนเวียนได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการจัดการขยะเศษอาหาร (Food waste) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งทางเซ็นทรัล รีเทล มีการจัดการขยะเศษอาหารโดยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน

สำหรับสายช้อปที่อยากซื้อสินค้าแบบไม่ทำร้ายโลกไปพร้อมกัน สามารถเลือกช้อปกับโครงการสายกรีนต่างๆ ของทางเซ็นทรัล รีเทล เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น หรือเลือกสินค้าที่เกิดจากการรีไซเคิล รวมถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียนต่อไปในอนาคต

ไม่เพียงแนะแนวทางสำหรับนักช้อปเท่านั้น เซ็นทรัล รีเทล ยังมีการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำและองค์กรแรกที่เป็น Green & Sustainable Retail อย่างเต็มรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาด การใช้โซล่าร์รูฟท็อป การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแนวทางเพื่อสังคมในการสร้างงานให้กับชุมชนและผู้พิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้ กับชุมชน โดยการลดความเหลื่อมล้ำและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการจริงใจ Farmers’ Market ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรมูลค่ารวมมากถึง 220 ล้านบาทต่อปี ใน 6,620 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ CRC ReNEW ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

เราจะเห็นว่าการเป็น Green & Sustainable Retail ของเซ็นทรัล รีเทล ไม่ได้เป็นเพียงการเกาะกระแสหรือเทรนด์สิ่งแวดล้อม แต่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของแบรนด์ในการพัฒนาการจัดการเพื่อความยั่งยืนในทุกๆ มิติของธุรกิจ ซึ่งเราจะเห็นได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สายกรีน โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนพฤติกรรมที่ดีกับสิ่งแวดล้อม และปรับโครงสร้างพลังงาน รวมถึงพื้นฐานธุรกิจอื่นๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่การดำเนินงานไปจนถึงแนวคิดของพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป

ติดตามโครงการสายกรีนต่างๆ ของเซ็นทรัล รีเทลเพิ่มได้ทาง: https://www.centralretail.com/en/sustainability/renew-strategy