จากเพื่อนสนิท สู่โอมากาเสะ หลังวัดหนึ่งเดียวในไทย

  • Year: 2021
  • Project: จากเพื่อนสนิท สู่โอมากาเสะ หลังวัดหนึ่งเดียวในไทย
  • Business Unit: Brand Partnership

เรื่องราวของเพื่อนรักที่รักในอาหาร สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
เปลี่ยนจากคนกินมาเป็นคนทำเติมเต็มความฝันด้วยเป้าหมาย
เส้นทางของเพื่อนรักที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันจนมาเป็นร้านโคเจริญย่านธนบุรี

คนหนึ่งสร้างสิ่งที่ดี อีกคนหนึ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่ดีคืออะไร
การเติมเต็มซึ่งกันและกันมันทำให้คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมาย