คุยกับ “อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา” ช่างภาพไทยคนแรกที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ | BrandThink People

  • Year: 2020
  • Project: คุยกับ “อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา” ช่างภาพไทยคนแรกที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ | BrandThink People
  • Business Unit: Publisher
  • Director: Eak